Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób odwiedzających stronę “rodo-szyfrowanie.pl”.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony jest MAREK WADOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WADMAR MAREK WADOWSKI”, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wiązowa 3, 87-148 Łysomice, NIP 888-245-26-29, adres poczty elektronicznej: kontakt@wadmar.pl – zwany dalej „Administratorem”.

1.3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Wojciech Hoszek, tel. +48 575-515-035, e-mail: iodo@wadmar.pl

1.4. Dane osobowe osób korzystających z usługi RODO-szyfrowanie.pl oraz formularza kontaktowego są przetwarzane w następujących celach:

  • skontaktowania się w związku z zamówioną usługą lub udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję,
  • Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie są wykorzystywane w innym celu niż prowadzona korespondencja,
  • zarezerwowania terminu realizacji usługi,
  • realizacji zamówionej przez klienta usługi.

1.5. Podstawy prawne przetwarzania danych to:

  • Art. 6. ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.6. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prowadzenia zainicjowanej przez stronę zainteresowaną korespondencji oraz realizacji zlecenia.

1.7. Dane osobowe zostaną udostępnione dostawcy usług hostingowych.

1.8. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do: żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

1.9. W przypadku udzielenia przez osobę zainteresowaną zgody na przetwarzanie danych, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.

1.10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na to, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe.

1.11. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu rezerwacji terminu wykonania usługi oraz prowadzenia korespondencji. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zarezerwowania terminu wykonania usługi oraz wysłania korespondencji.

1.13. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.14. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

2.1. Plik cookie (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w pamięci urządzenia przenośnego).

2.2. Strona internetowa “rodo-szyfrowanie.pl” nie wykorzystuje technologii przechowujących i uzyskującą dostęp do informacji na komputerze (cookies) bądź innym urządzeniu odwiedzającego podłączonym do sieci.

3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

3.1. Umożliwiamy Państwu, w każdej chwili, bezpośredni kontakt z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w dziale Kontakt.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Strona internetowa “rodo-szyfrowanie.pl” może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej “rodo-szyfrowanie.pl”.

4.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości niniejszej Polityki.

4.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej “rodo-szyfrowanie.pl” informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

4.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Państwa zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1.05.2019 r.